Auaunaga e leai se totogi e gafa ma fa’aseā i telefoni ma le initaneti

Afai e iai sau fa’aseā e le’i fo’iaina ma lau kamupani telefoni, po’o i latou o lo’o auala atu ai lau initaneti, talanoa i le TDR.

E matou te fesoasoani atu ina ia fo’ia au fa’aseā e uiga i lau:

  • Initaneti
  • Telefoni fale
  • Telefoni fe’avea’i
     

Auala matou te fesoasoani atu ai

Fa’afeso’ota’i loa le TDR

Telefoni vili fua 0508 98 98 98

Imeli contact@tdr.org.nz

Upega tafa’ilagi www.tdr.org.nz

Other languages